INFORMACJE DLA PACJENTÓW

W przypadku braku możliwości przybycia na wizytę

Szanowni Pacjenci, w przypadku braku możliwości przybycia na umówioną wizytę prosimy o zgłaszanie telefoniczne takiej sytuacji co najmniej 2 godziny przed planowaną wizytą.

W przypadku braku takiego powiadomienia naliczane będą opłaty jak za odbytą wizytę.


Przygotowanie do wizyty i zajęć fizjoterapeutycznych

Na umówioną wizytę prosimy Państwa o przyniesienie aktualnej dokumentacji medycznej (RTG, USG, MR) jeśli jesteście Państwo w jej posiadaniu.

Na ćwiczenia prosimy o zaopatrzenie się w wodę, zmienny strój sportowy oraz ręcznik.

ESWT to terapia, dzięki której walka z bólem staje się łatwiejsza niż do tej pory. Urządzenie MASTERPULS MP200 wytwarza radialną falę uderzeniową, która dociera do ogniska bólowego stopniowo je wygaszając. Pozytywne efekty związane z redukcją bólu lub całkowitym jego ustąpieniem odczuwalne są już po pierwszym lub drugim zabiegu. Krótki czas zabiegu 5-10 minut, a także ich niewielka ilość ok. 3-5 w odstępach 1-2 tygodniowych, przemawiają na korzyść fali uderzeniowej na tle innych zabiegów fizykoterapeutycznych.

 

Jak działa ESWT?

Radialną falę uderzeniową ESWT wprowadza się do ciała za pomocą głowicy, które kieruje się tak aby objąć cały obszar dotknięty bólem. Urządzenie, które posiadamy w naszym Centrum wykorzystuje działanie siły sprężonego powietrza. Energia kinetyczna gromadzona w głowicy generującej fale w momencie kontaktu z przekaźnikiem przekształca się w energię akustyczną i przybiera formę długich fal akustycznych. Te są przekazywane do docelowej tkanki przy użyciu nakładki ochronnej i żelu. Fale rozchodzą się rozbieżnie i w miarę docierania do głębszych warstw wytracają swoją energię. Głębokość penetracji to 2-6 cm w zależności od użytego przekaźnika.


Nasze urządzenie jest specjalistycznym urządzeniem wyprodukowanym wyłącznie do leczenia narządów ruchu.
Nie jest ono przysposobione z aparatury do kruszenia kamieni nerkowych, która to aparatura występuje w innych placówkach.


 

Kiedy stosować ESWT?

Znikoma ilość przeciwwskazań sprawia, że leczenie falą uderzeniową zaleca się u pacjentów, u których stwierdzono:

 • zapalenie powięzi podeszwy
 • ostrogę piętową
 • ból ścięgna Achillesa
 • zapalenie nadkłykcia
 • łokieć tenisisty
 • łokieć golfisty
 • wapniejące zapalenia ścięgien stawu barkowego
 • przewlekłe entezopatie
 • zespół przeciążenia mięśni piszczelowych
 • zespoły krętarzowe
 • zespół bólowy mięśniowo-powięziowy
 • zwapnienie okołostawowe
 • zespół bolesnego barku
 • kolano skoczka

lub zalecono:

 • terapię punktów spustowych